Category Archives: alakulttuuritalo

Myös web-hostingille tärkeä teema – tietoturva puhuttaa uutisotsikoissa

Web-hostingissa on erityisen tärkeää huolehtia asianmukaisella tavalla tietoturvasta – majoitetaanhan näissä hotelleissa asikkaiden tärkeitä tietoja. Tietoturva onkin asia, joka koskettaa web-hosting-alaa erityisen läheisesti. Kerromme tässä artikkelissa lisää Ylen uutisesta, jonka otsikon mukaan tietomurtautuja hyökkää uhrinsa kimppuun agenttielokuvan tapaan ja jossa kerrotaan, kuinka hakkeri yrittää käyttää hyväkseen muiden netin käyttäjien hyväuskoisuutta, avuliaisuutta sekä huolimattomuutta. Lue lisää 5. maaliskuuta 2017 julkaistun uutisjutun pääkohdista tästä artikkelista.

Älä sorru netissä hyväuskoisuuteen ja sinisilmäisyyteen

Nettiä käytettäessä kannattaa muistaa, että vaikka netti tarjoaakin useita upeita mahdollisuuksia, tarjoaa se niitä myös sellaisille käyttäjille, joilla ei ole puhtaat jauhot pussissa. Netissä ei kannatakaan olla liian sinisilmäinen eikä uskoa kaikkea netissä kerrottua.

Ylen uutisessa kerrotaan osuva esimerkki siitä, kuinka toimistorakennukseen saapuu kiireiseltä vaikuttava mies. Hänellä on päällään puku ja kädessään salkku. Kyseinen mies menee aulavahdin luo esittäytyen kansainvälisen toimijan konsultiksi ja kertoen samalla olevansa sovitusta tapaamisesta myöhässä. Miehellä ei ole mukanaan kulkukorttia, mutta hän väittää sopineensa tapaamisen yrityksen työntekijöiden kanssa. Kyseiset työntekijät toimivat rakennuksessa it-alalla.

Miehen anellessa aulavahtia päästämään hänet nopeasti sisään aulavahti soittaa kyseisille työntekijöille, jotka eivät kuitenkaan puheluun vastaa, koska he ovat työmatkalla jossakin aivan muualla. Konsultiksi itsensä esitellyt mies vetoaa aulavahtiin kertoen, että hän on vaarassa menettää merkittävän summan rahaa, ellei pääse osallistumaan tapaamiseen. Tämän vuoksi aulavahti pelästyy ja päästää miehen sisään. Samalla hän tulee päästäneeksi sisään rikollisen, joka ainoastaan esitti tietoturva-asiantuntijaa, ja joka saa näin tilaisuuden yrityksen tietojärjestelmiin murtautumiseen.

Edellä esitellyn kaltaisia hyökkäysyrityksiä kutsutaan Red team -koehyökkäyksiksi. Niiden kautta tietoturva-alalla toimivat ammattilaiset testaavat omia asiakasyrityksiään. Samalla ne pyrkivät löytämään heikkouksia näiden asiakasyritysten tietoturvamurtoihin varautumisesta.

Ihmistä voidaan pitää tietoturvan kannalta heikoimpana lenkkinä

Asiantuntijoiden mukaan ihmistä voidaankin pitää tietoturvan kannalta heikoimpana lenkkinä. Ihminen saattaa nimittäin sortua antamaan hakkerille salasanansa esimerkiksi puhelimitse. Sosiaalinen hakkerointi onnistuu esimerkiksi puhelimitse siten, että hakkeri väittää työskentelevänsä huijattavassa yrityksessä. Ihmisten hyväuskoisuutta käytetäänkin netissä armottomasti hyväksi. Suomalaisten kohdalla hyödynnetään usein erityisen röyhkeästi suomalaisten perisyntejä: ahneutta, kiirettä sekä kateutta.

Ylen hybridivaikuttamiseen liittyvä uutisotsikko pysäyttää

25. heinäkuuta 2018 Yle-uutisten kolumnissa Jarno Limnéll toteaa, että hybridivaikuttaminen saattaa johtaa sodan syttymiseen. Aihe on erittäin tärkeä kaikille internetin ja webhotellien käyttäjille. Kerromme tässä artikkelissa kolumnin pääkohdista.

Turvallisuuspolitiikka voidaan nähdä kovana pelinä

Tällä hetkellä turvallisuuspolitiikka on tilanteessa, jossa se muistuttaa kovaa ja armotonta peliä. Naton mukaan hybridihyökkäykset ovat aivan erityinen uhka, ja jos joku maa hybridihyökkää johonkin toiseen maahan, voi se saada vastustajakseen Naton. Tilanne on sellainen, jossa jokaisen toimijan on oltava hereillä, eikä nykytilanteen arvioiminen yksistään enää riitä, vaan katse on suunnattava myös tulevaisuuteen.

Turvallisuuspolitiikan on huomioitava uudistuvat uhkat

Turvallisuuspolitiikassa on varauduttava aina vain uudenlaisiin uhkiin ja myös turvallisuuden voidaan sanoa muuttaneen muotoaan. Hybridivaikuttaminen ja hybridisodankäynti on yksi näistä uusista uhkista, joihin turvallisuuspolitiikassa tulee ottaa kantaa. Hybridisodankäynnin keinot on jo alettu rinnastaa aseellisiin hyökkäyksiin.

Moni näkee Venäjän uhkana hybridivaikuttamisen osa-alueella, vaikkakin Venäjä itse kieltää tiukasti sitä kohtaan esitetyt syytökset. Nykyisin moni on sitä mieltä, että kyberhyökkäys voi aiheuttaa yhtä suurta tuhoa kuin aseilla tehty hyökkäyskin. Kyseessä on siis uhka, johon on suhtauduttava riittävällä vakavuudella. Siinä missä digitaalisesta vallankumouksesta on ollut runsaasti hyötyä, on se myös aiheuttanut aivan uudenlaisia uhkakuvia ja muuttanut sodankäyntitapoja.

Kun vihollisvaltion panssarivaunut ovat ylittämässä valtion rajaa, tietää maa olevansa sodassa. Tällainen hyökkäys tuskin jää huomaamatta. Mutta verkossa tapahtuva hakkerointi voikin olla vaikeammin huomattavissa, ennen kuin tuhot jo näkyvät ja kertovat hyökkäyksen onnistumisesta. Hakkerit voivat hyökätä esimerkiksi sähkönjakelujärjestelmiin aiheuttaen suuria tuhoja. He voivat myös manipuloida digitaalisia terveystietoja tai jopa vaalituloksia.

Hybridihyökkäyksiin vastaamisen haaste liittyy käsitteiden määrittelemättömyyteen

Eräs hybridihyökkäyksiin vastaamisen suurimmista poliittisista haasteista on se, ettei hybridivaikuttamista ja -uhkia ole aivan tarkasti määritelty, ja niiden määritelmistä esiintyy erilaisia näkemyksiä sekä Natossa että Euroopan sisällä. Näiden määritelmien yhtenäistäminen olisikin tärkeää ja tähän pyrkii esimerkiksi Hybridiuhkien osaamiskeskus, joka toimii Helsingissä.

Myös Suomessa on tärkeää seurata turvallisuuspolitiikan saralla tapahtuvia muutoksia, jotta Suomi pysyisi ajan tasalla näihin uhkiin vastaamisessa. Toisaalta Ylen kolumnissa korostetaan, että Suomi on monia muita länsimaita immuunimpi hybridiuhille. Tästä huolimatta liiallinen sinisilmäisyys ei kannata!

Miten siirrät tietosi vanhalta tietokoneeltasi uudelle turvallisesti?

Kerromme tässä artikkelissa kaikkien netin, webhosting-palveluiden ja tietokoneiden käyttäjien tarvitsemia ohjeita, jotka on koottu Iltalehden 24. heinäkuuta 2018 julkaisemasta artikkelista. Jos siis olet hankkinut uuden tietokoneen ja haluat saada vanhan tietokoneesi sisältämät tiedot siirrettyä turvallisesti uuteen koneeseesi, kannattaa ottaa tästä artikkelista vinkit talteen turvallista tiedostojen ja ohjelmien siirtoa varten!

Tiedostojen siirto vanhalta koneelta uudelle koneelle

Tiedostoja voidaan siirtää fyysisellä, siirrettävällä muistivälineellä. Tällaisia muistivälineitä ovat esimerkiksi muistitikut ja ulkoiset kiintolevyt. Tyypillisesti tällaiset välineet ovat helppokäyttöisiä. Ensimmäiseksi käyttäjän tulee kopioida taikka siirtää haluamansa tiedostot muistivälineelle. Tämän jälkeen ne voidaan siirtää käyttäjän uuteen koneeseen.

Pilvipalvelu on toinen näppärä palvelu siirrettäessä tietoja koneelta toiselle. Toisaalta pilvipalveluita käytettäessä on pyrittävä välttämään niiden käytöstä helposti syntyvää hässäkkää, joka tarkoittaa sitä, että pilvipalveluun siirrettyjen kokonaisuuksien hallinta alkaa käydä vaikeaksi. Suomalaiset ovat erityisen ahkeria käyttämään pilvipalveluita, minkä vuoksi varoituksen sana on paikallaan. Aivan kuten web-hosting-palveluissa, myös pilvipalveluissa on tärkeää valita oikeanlainen palveluntarjoaja, jonka pilvioperointiosaaminen on modernilla tasolla.

Miten ohjelmat saadaan siirrettyä koneelta toiselle turvallisesti?

Kun halutaan siirtää ohjelmia koneelta toiselle, ollaankin hieman suurempien haasteiden edessä kuin tiedostoja siirrettäessä. Periaatteessa siirtäminen tapahtuu samoin kuin tiedostojenkin siirtäminen, mutta siirretyt ohjelmat eivät välttämättä toimi siirron jälkeen. Ohjelmat pitää myös aina asentaa uudelle tietokoneelle uudelleen. Tähän tarvitaan ohjelman alkuperäistä asennusmediaa taikka ohjelma tulee ladata verkosta. Alkuperäinen asennusmedia saattaa olla esimerkiksi CD-levy. Joidenkin maksullisten ohjelmistojen käyttämiseksi tulee hankkia lisenssi, jonka saa käyttöön tuoteavainta käyttämällä.

Jos vanhalta koneelta löytyviin ohjelmiin liittyy käyttäjätietoja, pitää myös nämä tiedot muistaa erikseen kopioida uudelle koneelle. Tällainen tilanne saattaa tulla vastaan esimerkiksi sähköpostiohjelman kohdalla, jos sähköpostiohjelmaan on arkistoitu kovin paljon sähköposteja sekä yhteystietoja.

Joissakin tilanteissa on hyvä idea käyttää ohjelmien siirtämisessä apuna asiantuntijaa, jotta tärkeät tiedot eivät pääse katoamaan. Tärkeiden tietojen katoaminen voi aiheutta ongelmien kierteen, jonka selvittely vaatii asiantuntijaltakin aikaa. Tästä syystä ammattilaisen apuun kannattaa turvautua suosiolla, jos epäilee vähääkään, etteivät omat taidot ohjelmien siirtoon riitä. Perusperiaatteena voidaan sanoa, että tiedostojen siirto on erilaisia muistivälineitä käytettäessä helpompaa kuin koneelta löytyvien ohjelmien siirtäminen.

Pilvipalveluihin perustuva verkkopalveluiden käyttö nettikasinoilla

Pilvipalveluista on nykyään suuri kohu ja lähes jokainen on joskus käyttänyt vastaavia palveluita. Sen takia ei olekaan ihme, että myös nettikasinot ja live-kasinot ovat päättäneet siirtyä eteenpäin ajassa ja ottaa vastaan teknologian mahdollistamat uudistukset. Nettikasinoiden on pakko ylläpitää erittäin kovaa ja tasokasta toimintaa pärjätäkseen muiden kasinoiden kanssa, tai noustakseen pelaajien suosikiksi, joten varaa virheille ei ole. Tämän takia on aina muistettava pitää eri toiminnot tehokkaina, tehdä kokonaisuudesta mahdollisimman moderni ja tarjota pelaajille parasta mahdollista ympäristöä. Tämä voidaan saavuttaa pilvipalveluiden avulla, koska se antaa suuremmat työvälineet tehokkuuden nostattamiselle sekä menojen vähentämiselle ja tietenkin luo vahvaa pohjaa kasvulle, johon jokainen nettikasino tähtää. Pilvipalveluita tarjoavia palveluntarjoajia onkin alalla yhä kasvava joukko, joten vaikka vielä ei olisikaan selvillä miten pilveä halutaan hyödyntää, voidaan apua pyytää alan osaajilta. Samalla saadaan varmasti parhaimmat ohjeet siihen, miten omasta nettikasinosta nousee alan kirkkain tähti!

Muista huomioida oman alan ominaisuudet

Kun otetaan huomioon kasino ja uhkapelimaailman monet ominaisuudet, on aina järkevää pitää pallo tarkasti hallussa. Jotta nettikasinon rakentamiseen ja ylläpitoon ei menisi tuhottomasti rahaa, voidaan harkita pilvipalveluiden käyttämistä. Pilveä käyttävät verkkopalvelut voivat tuoda nettikasinolle monia etuja kuten:

 • Yksilöllisesti suunnitellut nettikasinosivut, useilla erilaisilla virtuaalisilla resursseilla varustettuna.
 • Pilvipalvelut tulevat tarkkailemaan toimintaa kasinolla jatkuvasti, jolloin kasinon työntekijöiden tehtäväksi jää ainoastaan datan tarkkaileminen ja ongelmiin puuttuminen.
 • Erillisiä ohjelmistoja ei tarvita lainkaan, tai niitä tarvitaan hyvin vähän.
 • Dataa, eli tietoa, saadaan äärettömän paljon ja niiden avulla eri asioiden arvioiminen ja johtopäätösten tekeminen on helppoa.
 • Tietoihin päästään käsiksi koska tahansa internet yhteydellä.
 • Tietoja voidaan tallettaa lähes rajattomasti, jolloin tilan loppuminen ei tule muodostumaan ongelmaksi.
 • Palvelut ovat erittäin kannattavia hinta – laatu suhteen perusteella ja säästävät omaisuuden verrattuna oman alustan ja sovelluksen tekemiselle.

Yhä isompi osa nettikasinoista onkin päättänyt panostaa pilvipalveluiden maailmaan päästäkseen etulyöntiasemaan muihin kasinoihin verrattuna. Tämä onkin yksi parhaimpia hetkiä vaihtaa vastaavaan palveluun, sillä pilven mahdollistamat datan käyttöominaisuudet ja säilöntään liittyvät ominaisuudet ovat melkein rajattomat.

Oman nettikasinoalustan käyttäminen

Nettikasinoa rakentaessa voidaan usein valita, halutaanko tehdä ja hallita itse alustaa ja tietoja, vai ostetaanko palvelut palveluntarjoajalta. Mikäli kasino, kuten River Belle, halutaan itse tehdä alusta loppuun asti, ohjelmisto ja alusta mukaan lukien, tulee myös ostaa tai vuokrata tilaa joltain palveluntarjoajalta, joka tulee säilömään dataa.

Omien serverien hallinta

Kun nettikasinon alusta on täysin omassa hallussa päästään käyttämään datakeskuksien etuja, eli uusimpia välineitä, erittäin hyviä turvajärjestelmiä ja luotettavaa nopeutta, sekä erinomaisia yhteyksiä. Samalla saadaan paikan päällä toimivaa tukea ja pystytään hallitsemaan riskejä paremmin, ilman että luovutaan lainkaan omien IT laitteiden hallinnasta. Tätä voidaan verrata toimistotilan vuokraamiseen: Vaikka vuokratilaa ei omisteta, kaikki huonekalut ovat omasta takaa ja paikkaa saa käyttää haluamallaan tavalla. Koska sekä alusta että ohjelmisto ovat omaa omaisuutta, voidaan se räätälöidä juuri sellaiseksi kuin oma yritys haluaa. Toisaalta se tarkoittaa myös sitä, että itse ollaan vastuussa latauksista, päivityksistä ja jatkuvasta tarkkailusta, jotta laitteet toimivat toivotulla tavalla. Samalla myös ylläpito ja muut tekniset asiat jäävät omille harteille. Tämä on kalliimpi vaihtoehto verrattuna valmiin paketin ostamiseen, mutta sitä käyttävät nettikasinoiden omistajat ovat sitä mieltä, että edut, kuten hallinnan säilyttäminen ja rajattomat mahdollisuudet yksilölliseen kädenjälkeen, ovat sen arvoisia.

Oman alustan hyvät ja huonot puolet

Hyvät puolet omassa alustassa:

 • Alusta ja ohjelmisto omistetaan täysin, eli kukaan ei voi vaikuttaa päätöksiin suuntaan tai toiseen.
 • Alustan ja ohjelmiston muokkaamiseen voidaan vaikuttaa 100 %, eikä minkäänlaisia rajoituksia ole olemassakaan.
 • Päästään käsiksi datakeskuksen IT maailmaan ja turvallisuuteen. Samaan laatuun ja standardiin ei yksikään palveluntarjoaja täysin pysty.
 • Luovuutta voidaan hyödyntää enemmän kuin valmiissa paketeissa
 • Mahdollisuus sivuston kaatumiselle ja muille heikkouksille on huomattavasti pienempi, verrattuna valmiisiin paketteihin ja palveluntarjoajiin.

Huonot puolet omassa alustassa:

 • Alkukustannukset ovat suuret ja rahaa joudutaan laittamaan likoon myös jatkossa, mikäli kaikkea ei pystytä toteuttamaan omalla osaamisella.
 • Jokainen on itse vastuussa päivityksistä, parannuksista ja ylläpidosta. Tämä tuo sekä vapauden, että vastuun, joka on merkitsevä seikka siinä, pärjääkö nettikasino.

Paras verkkopalvelu alusta nettikasinolle

Jos haaveena on perustaa oma nettikasino, tai mobiilikasinosovellus kuten JackpotCity casino app, tulee olla tarkkana sen suhteen, minkälaista verkkopalvelua käytetään alustan toteuttamiseen. Jos alalle ollaan vasta lähtemässä, kannattaa suosia sellaisia tarjoajia, jotka ovat muuten alan osaajia. Pitää myös muistaa, ettei kasinoiden menestyminen johdu ainoastaan yhdestä asiasta, vaan se on monien seikkojen summa. Siksi kannattaa aina myös kiinnittää huomio seuraaviin tekijöihin:

 • Sivuston nopeus

Yksikään pelaaja ei halua odotella pitkien latausaikojen parissa, vaan peleihin halutaan käsiksi välittömästi. Tämän takia alustan on pystyttävä toimimaan nopeasti ja sen on oltava optimoitu myös toimimaan mobiililaitteilla, joihin yhä useampi pelaaja on siirtynyt. Nopeus on usein sama kuin tyytyväisyys, eikä sen tärkeyttä voida tarpeeksi korostaa, sillä paraskin nettikasino kaatuu nopeasti hitauden takia.

 • Luotettavuus

Nopeus ei kuitenkaan ole ainoa asia mikä vaikuttaa siihen, onko nettikasino onnistunut vai ei. Pelikokemuksen on pysyttävä saumattomana, joten alustan on pystyttävä toimimaan samalla teholla myös kävijämäärän kasvaessa. Luotto siihen, ettei sivusto töki tai ala rikkomaan pelaajan voittoputkea, on paras kehu mitä nettikasino voi koskaan saada.

 • Kävijämäärän hallinta

Alustalla on oltava riittävä kapasiteetti suurien pelaajamäärien hallintaan, eli tietoa pitää pystyä käsittelemään äärettömän nopeasti. Tuhansille pelaajille on tarjottava turvallinen väylä peleistä nauttimiseen, ilman hidastelua tai turhia ongelmia. Tämä pitää olla alusta alkaen hallinnassa!

 • Turvallisuus

Mikään ei ole pelaajille yhtä tärkeää, kuin omien tietojen turvassapito. Jos sivustolla vierailtaessa herää pienikin epäilys siitä, ettei käytössä ole parhaimpia salausjärjestelmiä, tulee pelaaja etsimään toisen nettikasinon. Lisäksi on myös varmistettava, että valittu alusta toimii lakien ja säädösten mukaan ja omaa kaikki tarvittavat luvat toiminnan ylläpitämiseen. Nämä asiat kun ovat hallussa, saadaan luotua vahva suhde pelaajiin.

 • Tuen toimivuus

Jos kasinoala netissä on uusi asia ja haaveena on perustaa ensimmäinen nettikasino, tulee valita sellainen alusta, jossa saadaan tukea teknisiin pulmiin ja kysymyksiin. Mitä kattavammin palveluntarjoaja tukea tarjoaa, sen parempi, sillä näin saadaan selvittyä yllättävistä tilanteista ilman suurempaa katastrofia ja tiedetään, että palkattu tarjoaja välittää yrityksen onnistumisesta, tarjoten hyvää asiakaspalvelua myös tilaajalle.

Digitaalisilla aloilla tarvitaan myös humanistisia näkemyksiä!

Digitaalisilla aloilla ja esimerkiksi Smart city -hankkeissa on perinteisesti totuttu näkemään lähinnä insinöörejä sekä kaupallisen alan ammattilaisia. Helsingin yliopiston jutussa digitaalisten aineistojen tutkimuksen professori Mikko Tolonen kuitenkin haastaa tämän näkemyksen sanomalla, että hankkeissa olisi hyvä olla mukana myös humanisti. Hänen mielestään tieteen avoimuus on tärkeä keino viedä eteen päin koko tutkijayhteisöä. Olemme koonneet tähän artikkeliin Helsingin yliopiston artikkelin pääkohdat.

Miten Tolosen lähestymistapaa toteutettaisiin käytännössä?

Tolonen korostaa lähestymistavassaan monitieteistä tekemistä sekä digitaalisia ihmistieteitä, joita kutsutaan englanniksi termillä digital humanities. Hänen mielestään humanismin saralta löytyy monia metodeja, joita voitaisiin hyödyntää tutkimustyössä. Yhteistyön tulisikin alkaa jo sovellusten suunnittelutyöstä alkaen. Nythän monesti on se tilanne, että tietojenkäsittelyn ammattilainen valmistaa sovelluksen humanistille. Tolosen mukaan sovellukseen liittyvien kysymysten ratkominen pitäisi kuitenkin aloittaa yhteistyönä heti suunnittelutyön alusta lähtien. Tolonen on itse tehnyt vuosia yhteistyötä Leo Lahden kanssa, joka on tietojenkäsittelytieteilijä. Tämä yhteistyö on auttanut Tolosta muodostamaan selkeän kuvan tämän kaltaisen yhteistyön mahdollisuuksista.

Tolosen tutkimusaineisto on myös muiden tutkijoiden käytettävissä

Tolosen ja Lahden tutkimusaineisto heidän uuden tutkimuksensa osalta on myös muiden tutkijoiden käytettävissä. Tutkimukseen liittyvät aineistot sekä koodirivit ovat käytössä avoimesti, mikä lisää tietojen sovellettavuutta. Toloselle ja Lahdelle on ollut erityisen tärkeää tehdä keräämästään tiedosta avointa. Kun joku toinen tutkija käyttää heidän keräämiään tietoja, kehittyy parhaimmillaan koko tutkijayhteisö.

Tolonen korostaakin avoimen tieteen merkitystä – enää ei ole muodikasta pantata kerättyjä tietoja vain omaa käyttöä varten, vaan on paljon tavoiteltavampaa jakaa kerättyä tietoa mahdollisimman laajasti. Kun joku tutkijoista kehittää aineistoa, myös muut tutkijat hyötyvät tästä työstämistyöstä. Näin hyödyt ovat parhaimmillaan moninkertaisia eikä yhdenkään tutkijan tarvitse ikään kuin keksiä pyörää uudelleen. Parhaimmillaan aikaa ja vaivaa säästyy melkoisesti, jolloin säästetty aika ja vaiva voidaan käyttää entistä optimaalisemmalla tavalla koko tiedeyhteisön hyväksi.

Kun tutkimusdata avataan avoimeen käyttöön, muuttuu myös kansainvälinen yhteistyö sekä sen sisältämät mahdollisuudet melkoisella tavalla. Voidaankin puhua avoimesta kansainvälisestä ekosysteemistä, joka toivottaa kaikki aiheesta kiinnostuneet tutustumaan ekosysteemin sisältämään tietoon ja työstämään sitä edelleen. Yhteistyöstä ei tarvitse enää erikseen sopia, kuten aiemmin, vaan tieto on vapaasti kaikkien hyödynnettävissä entistä helpommin ja sujuvammin.

Facebookin vaikeudet johtivat osakkeen rymylaskuun

Facebook teki heinäkuun loppupuolella pörssihistorian ennätyksen, kun sen arvosta hävisi 125 miljardia dollaria. Kurssi putosi yli 20 prosenttia, ja pessimismi tarttui myös muihin teknologiaosakkeisiin, kuten Googleen ja Twitteriin.

Komea tulosparannus ei riittänyt sijoittajille

Jos unohdetaan yhtiön nimi ja tarkastellaan Facebookin toisen kvartaalin tulosta, voidaan sitä pitää erinomaisena. Vuoden takaiseen verrattuna nimittäin liikevoitto kasvoi 42 % ja aktiivisten käyttäjien määrä 11 %.

Sijoittajien näkökulmasta pettymystä aiheuttava uutinen oli, että aktiivisten käyttäjien määrä ei kasvanut Facebookin mainostulojen kannalta tärkeillä alueilla, Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Lisäksi yhtiö oli ennustajien arvioita jäljessä liikevoiton suhteen ja ilmoitti liikevaihdon kasvun edelleen supistuvan vuoden 2018 jälkimmäisellä puoliskolla.

Facebook tavoittaa huomattavan osan maapallosta

Vaikka Facebook ei saavuttanutkaan analyytikoiden tavoitteita, on menestyskulku ollut huikeaa. Euroopassa sen palveluita käytti 279 miljoonaa ihmistä päivittäin, Yhdysvalloissa 185 miljoonaa. Kuukaudessa Facebookia tai muita sen palveluita, kuten Instagramia, WhatsAppia tai Messengeriä käyttää 2,5 miljardia ihmistä.

Ongelmien takana tietosuojakriisi

Maalis-huhtikuussa Facebook joutui kriisin keskelle, kun kävi ilmi, että Cambridge Analytica-yhtiö oli hyödyntänyt Facebookin käyttäjätietoja luvatta. Facebook oli luovuttanut miljoonien käyttäjien tiedot yhtiölle, joka laati niiden perusteella ohjelman, jota hyödynnettiin muun muassa Yhdysvaltain presidentinvaalien ja Brexit-äänestyksen alla kohdistetun mainonnan lähettämisessä.

Kohun tyynnyttelemiseksi Facebookin Mark Zuckerberg kävi Yhdysvaltain kongressin ja Euroopan parlamentin grillattavana. Euroopassa Facebookia työllistävät myös EU:n uusi tietosuojalaki GDPR sekä vaatimukset valeuutisten ja vihapuheen poistamisesta. Kesäkuussa seurasi kaksi uutta pienimuotoista kriisiä. New York Times uutisoi, että Facebook antoi monille puhelinvalmistajille pääsyn Facebookin käyttäjien henkilökohtaisiin tietoihin viime vuosikymmenen ajalta. Myöhemmin tiedotettiin, että Facebookissa piillyt ohjelmointivirhe muutti miljoonien käyttäjien yksityisyysasetuksia siten, että julkaisut näkyivät kaikille.

Mihin Facebook menee tulevaisuudessa?

Pörssikurssit ovat pohjimmiltaan odotuksia, joita sijoittajilla on yritysten tulevasta kyvystä tehdä rahaa. Koska Facebookin kurssi romahti, voidaan tätä pitää merkkinä siitä, että sijoittajien usko yrityksen tulevaisuuteen romahti. Yhtiö on kuitenkin moniin yllätyksiin pystynyt jättiläinen, jolla on monta ässää hihassaan. Messengeristä halutaan kehittää kiinalaisen WeChatin kaltainen monitoimityökalu, ja myös nykyisten appien kohdalla on lisää rahaa tehtävissä. Myös virtuaalinen ja lisätty todellisuus ovat trendejä, joihin Facebook panostaa. Aika näyttää, onko yhtiön tahti hiipumaan päin vai ei.

Suhtauduthan web-hosting-palveluiden tietoturvaan riittävällä vakavuudella!

Iltalehti uutisoi 26. heinäkuuta 2018, että käyttäjän käyttäytymistä vakoileva sovellus löytyy jo miljoonien puhelimen omistajien kännyköistä. Tämä on melkoinen tietoturvariski, joka kannattaa huomioida myös käytettäessä erilaisia web-hosting-palveluita. Kerromme tästä riskistä lisää tiiviissä artikkelissamme.

Mistä vakoilevassa sovelluksessa on kyse?

AdGuardin selvityksen mukaan monet Android-laitteisiin tarkoitetut sovellukset vakoilevat käyttäjiään ja keräävät salakavalasti näiden yksityisiä tietoja. Lähes 11 miljoonasta laitteesta löytyy tällainen tietoturvariskin sisältävä sovellus. Sovellusten taustalta löytyy Big Star Labs -yritys, joka on kotoisin Yhdysvalloista.

Mitkä Chromen lisäosat vakoilevat selvityksen mukaan käyttäjiä?

Selvityksen mukaan osa Chromen lisäosista käyttäytyy epäilyttävällä tavalla käyttäjän toimintaa vakoillen. Tällaisia lisäosia ovat Block Site, Poper Blocker sekä cRXMouse.

Google Play -kaupasta löytyvät epäilyttävät Android-sovellukset

Google Play -kaupasta löytyy selvityksen mukaan joitakin epäilyttäviä Android-laitteille tarkoitettuja sovelluksia. Tällaisia sovelluksia ovat selvityksen mukaan Speed BOOSTER, Battery Saver, AppLock Privaty Protector, Clean Droid, Block Site sekä Mobile health club apps.

Epäilyttävä IOS-sovellus

Selvityksen mukaan IOS-sovelluksista epäilyttävien listalle kuuluu Adlock Prime. Tätä sovellusta ei tosin ole suoraan saatavissa App Storesta.

Millaisia ongelmia näihin sovelluksiin liittyy?

Selvityksen mukaan edellä mainitut lisäosat sekä sovellukset usein keräävät käyttäjän selaushistorian. Ne eivät myöskään piilota asianmukaisesti käyttäjää, minkä vuoksi kolmansilla osapuolilla on mahdollisuus tunnistaa käyttäjä. On huolestuttavaa, että edellä mainitut lisäosat sekä sovellukset saavat yksityiskohtaisia tietoja henkilön nettikäyttäytymisestä. Big Star Labsin toimintaan tuntuu lisäksi liittyvän itsensä piilottelua, mikä jo sinällään on epäilyttävää käytöstä. Big Star Labsin voidaan myös katsoa rikkovan räikeällä tavalla EU:n asettamaa tietosuojauudistusta. Big Star Labs ei nimittäin pyydä asiakkailtaan lupaa heidän tietojensa jakamista varten. Tämä on täysin vastoin tietosuojauudistuksen periaatteita!

Tällaiset lisäosat sekä sovellukset voivat tarjota haittaohjelmille avoimen oven, jota kautta ne pääsevät saastuttamaan käyttäjän laitetta. Muistathan siis huolehtia riittävästä tietoturvasta myös käyttäessäsi erilaisia web-hosting-palveluita. Vältä ainakin edellä mainittuja lisäosia sekä sovelluksia, mutta noudata myös muutoin varovaisuutta sekä maalaisjärkeä kaikessa netin käytössä!

Hyvä uutinen on se, että selvityksen siivittämänä listatut sovellukset on poistettu. Tästä huolimatta henkilöt, jotka ovat aikaisemmin ehtineet ladata jonkin sovelluksista, voivat sitä vielä käyttää – joten vaara ei suinkaan ole vielä ohi!

Pilvipalvelujen kehittyminen

Pilvilaskentapalvelut ovat olleet osa modernia tietotekniikkaa jo vuosia. Ne ovat mullistaneet miten yksityiset henkilöt sekä yritykset voivat tallentaa tietojansa. Pilvipalvelut ovat tuoneet myös valtavaa tuottoa yrityksille, jotka ovat kehittäneet niitä. Esimerkiksi Microsoft keräsi merkittävästi tuottoa pilvipalveluiden kasvun kautta, joka myös nosti yrityksen osakkeen arvoa. Tässä artikkelissa käsitellään pilvipalveluiden kehittymistä niiden alusta lähtien pilvipalveluiden nykyiseen hetkeen.

Pilvipalvelujen ensiaskeleet

Pilvipalvelujen konsepti pääsi ensimmäinen kerran julkisuuteen Amazon.com sivuston kautta, jossa termiä käytettiin yrityksen oman pilvipalvelun yhteydessä. Tämä oli ensimmäinen, laajemmin tunnettu pilvipalvelu, mutta konseptina pilvipalveluja on esitetty jo kymmeniä vuosia aikaisemmin. Ensimmäisen kerran pilvipalveluiden konsepti esiteltiin osana Internet esiastetta, Yhdysvaltain armeijan kehittämässä ARPANET-palvelussa vuonna 1977. Käsite oli teoreettisesti myös osana Yhdysvaltain tiedeyhteisön kehittämässä CSNET-palvelussa vuonna 1981. Pilvipalvelujen konsepti on siis ollut olemassa teoreettisella asteella jo hyvin varhaisessa tietokoneiden kehitysvaiheessa. Näitäkin varhaisempia viittauksia on olemassa ja IBM ehdotti käsitettä jo jossain muodossa tietokoneiden alkuaikoina, 1960-luvulla. Pilvipalvelujen nimi mainittiin jo silloin kuten se nykyisin tunnetaan ja sillä viitataan konseptiin jossa tieto on metaforisesti “pilvessä” useissa tietoverkoissa, eikä yhdessä tietyssä sijainnissa.

Pilvipalvelujen konseptointi jatkui 1990-luvulla jolloin Apple ja AT&T yritykset jatkoivat käsitteen kehittämistä. Tällöin pilvipalveluihin liitettiin Telescript ja PersonaLink teknologiat. 1990-luvulla jo varhaisia pilvipalveluiden esiasteita alettiin tarjota yrityskäytössä.

Pilvipalveluiden läpimurto

1990-luvulla pilvipalvelut pysyivät vielä lastenkengissä verrattuna siihen kuinka merkittäviä ne ovat nykyään. 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä pilvipalvelut tulivat jo konkreettisempaan käyttöön Amazonin verkkopalveluiden kautta vuonna 2006 ja kahden vuoden päästä Google, NASA ja OpenNebula seurasivat, tarjoamalla omia palveluitaan. 2010-luvulla pilvilaskentapalvelut nousivat kuitenkin huomattavasti merkittävämmälle tasolle. 2010 helmikuussa, Microsoft lanseerasi oman Microsoft Azure palvelun josta ilmoitettiin jo muutamia vuosia aikaisemmin. Lukuisat muutkin tekijät ovat olleet aktiivisia ja merkittävänä esimerkkinä voidaan mainita NASA ja Rackspace Hosting jotka yhdessä julkaisivat avoimen koodin OpenStack palvelun, jossa pilvilaskentaa pystyy hyödyntämään tavanomaisillakin tietokoneilla. Lisäksi IBM jatkoi oman palvelun kehittämistä ja suuryhtiö Oracle julkaisi oman pilvipalvelunsa. Viimeisen, suuri kehitysaskel oli Googlen julkaisema Google Compute Engine joka julkaistiin virallisesti vuonna 2013. Pilvilaskenta palvelut ovat siis olleet osa tietokoneiden historiaa jo pitkään ja tulevat jatkumaan todennäköisesti entistä tärkeämpinä tulevaisuudessa.