Dedikoitu web-palvelin on hintansa väärti

Dedikoitu palvelin on kuin oma palvelin

Kun yritys tekee web-palvelun, sen pitää miettiä, minne palvelun sivut sijoitetaan. Webhotelli on hyvä vaihtoehto, mutta silloinkin pitää miettiä, millaista ratkaisua käytetään.

Jos hankitaan pelkkää palvelintilaa webhotellista, samalla palvelimella sijaitsee myös muiden asiakasyritysten palveluja. Siksi kannattaakin harkita dedikoitua web-palvelinta, jolloin palvelimella sijaitsee vain yhden yrityksen palveluja.

Kun yrityksellä on käytössään dedikoitu web-palvelin, se voi päättää täysin itsenäisesti, mitä ohjelmistoja ja millaisia virtuaalipalvelimia palvelimelle sijoitetaan. Yritys käyttää tällöin siis koko fyysistä palvelinta pelkästään omiin tarkoituksiinsa.

Asiakasyritys vastaa asennuksesta

Yritys asentaa palvelimen itse käyttökuntoon. Siksi yrityksellä pitääkin olla palvelinosaamista käytettävissään, koska palvelimen pystyttäminen vaatii erityisosaamista. Koska koko fyysinen palvelin on yrityksen käytössä, dedikoitu palvelin antaa erivapauksia yritykselle palvelimen suunnittelussa.

Tämä on myös kakspiippuinen juttu, koska yrityksen pitää myös huolehtia palvelimen tietoturvasta. Webhotellin ylläpitoyritys huolehtii fyysisestä ympäristöstä, mutta asiakasyrityksen on huolehdittava palvelimen sisällöstä. Onkin ensiarvoisen tärkeää, että palvelin on suojattu vihamielisiltä hyökkäysyrityksiltä ja viruksilta.

Kapasiteetin suunnitteluun vapautta

Kun palvelin on pelkästään yhden yrityksen hallinnassa, yritys voi rauhassa suunnitella sen kapasiteetin käytön tarpeidensa mukaan. Jotta web-palvelu toimisi moitteettomasti, on huolehdittava esimerkiksi ruuhkahuippujen aiheuttamista kuormituspiikeistä. Palvelun on siis pystyttävä hoitamaan tietty määrä yhtäaikaisia käyttäjiä.

Tämä on erityisen kriittinen asia ja monesti myös pullonkaula web-palveluissa. Jos web-palvelu kaatuu suosittuna kellonaikana, se ei anna hyvää kuvaa palvelun laadusta. Tätä ei pitäisi päästää tapahtumaan kertaakaan. Siksi onkin parempi suunnitella kapasiteetti ylä- kuin alakanttiin.

Virtuaalipalvelimien teho riippuu fyysisestä palvelimesta

Virtuaalipalvelimien suoritusteho on riippuvainen fyysisen palvelimen suoritustehosta. Yritys ei siis voi luoda virtuaalipalvelimista tehokkaampia kuin mitä fyysinen palvelin antaa myöden. Eräs suosittu virtualisointiohjelma on VMWare. Luotaessa virtuaalipalvelimia esimerkiksi VMWarella käyttäjä valitsee palvelimelle esimerkiksi suoritintehon sekä keskusmuistin ja kiintolevyn koot.

Vaikka dedikoitu palvelin on hintavampi ratkaisu kuin pelkkä palvelintila, se on hintansa väärti, koska sen avulla yritys saavuttaa huomattavia etuja web-palvelun ylläpidossa. Koska dedikoitu palvelin on webhotellin ylläpitämä, tämä takaa sen, että asiakasyrityksen ei tarvitse miettiä palvelinratkaisun tai fyysisen ympäristön soveltuvuutta web-palvelun ylläpitämiseen.