Mikä on webhotelli

Webhotelli on palvelu, jossa palveluntarjoajalta vuokrataan kiintolevytilaa omia verkkosivuja tai muita palveluita varten. Asiakkaalle tarjotaan sopimuksen mukaan erilaisia työkaluja kiintolevytilan ylläpitämiseen. Tähän sisältyy myös muita palveluita, esimerkiksi sähköpostiosoite. Webhotelliin on myös mahdollista lisätä oma verkkotunnus, jolloin sivustosta voi tehdä esimerkiksi fi-tunnukseen päättyvään. Webhotelleja käyttää niin yksityiset kansalaiset, yritykset kuin erilaiset järjestöt. Myös palveluntarjoajien kirjo on hyvin laaja, se vaihtelee pienistä palveluntarjoajista suuriin puhelinyhtiöihin.

Yleisin käyttöjärjestelmä webhotelleissa on Linux, mutta myös Windows-pohjaisia palvelimia on paljon tarjolla. Webhotellin käyttöä varten asiakas saa erilliset tunnukset palvelun hallinnointia varten, sähköpostiin sekä mahdollisesti myös tietokantaan. Niitä on mahdollista usein muokata sisällönhallintajärjestelmän avulla, jolloin asiakkaan on helpompi jallita verkkosivujen ylläpitämistä, koska hänen ei tarvitse osata HTML-kieltä.

Kuinka sitten valita paras webhotelli? Tämä ei ole helppoa, koska palveluntarjoajia on valtava määrä. Useimmat palveluntarjoajat tarjoavat samankaltaisia webhotelli-paketteja. Keskeinen asia webhotellin valitsemisessa on tietysti se, mikä käyttöjärjestelmä webhotellilla on. Myös sellaisiin seikkoihin kuten levytila ja liikennemäärä on kiinnitettävä huomiota. Useimmiten parin sadan megatavun tila riittää hyvin, mutta mikäli sivustolla pääasiassa on kuvat ja videot niin tilaat tarvitaan lisää, ehkä jopa 10 gt.

Mikäli webhotelliin on tarkoitus laittaa verkkokauppa, niin hyödyllinen ominaisuus on SSL-sertifikaatti joka auttaa suojaamaan verkkokauppiaan ja hänen asiakkaansa välisen liikenteen. Tärkeää on tietysti, että palveluntarjoajaan voi luottaa. Netistä on saatavilla paljon informaatiota aiheesta. Erityisesti yrityksille ja järjestöille sivujen toimivuus ja turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. Väärä palveluntarjoaja saattaa aiheuttaa yritykselle suurta vahinkoa, ja sitä voi olla vaikea korjata myöhemmin. Tietoturvan taso on erityisen tärkeää webhotellia valitessa. Palveluntarjoaja pystyy näkemään kaiken tiedon, jota plaveluun laitetaan. On olemassa sekä virtuaalipalvelimia että jaettuja palvelimia. Näistä virtuaalipalvelimet ovat parempia tietoturvaltaan. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että muut webhotellin asiakkat eivät näe tietoja toisesta asiakkaasta. Virtuaalipalvelin vastaa fyysistä tietokonetta, joka on suojattu salasanalla ja käyttäjätunnuksella.

On myös tärkeää, että palveluntarjoaja pystyy tarjoamaan ympärivuorokautisen asiakaspalvelun ja tuen ongelmatilanteissa. Vielä parempi mikäli tuki on maksuton puhelintuki. Seuraavaksi käsittelemme webhotellin valitsemista wordpressille.