Millaisia teknisiä ratkaisuja webhotelleissa käytetään?

Webhotelleissa on tavallisten hotellien tapaan erittäin tärkeää huolehtia niiden turvallisuudesta. Tietoturvallisuus on erittäin tärkeää nykypäivänä, kun internetin yleistynyt käyttö on lisännyt myös sen käyttöön liittyviä vaaroja. Kerromme tässä artikkelissa pähkinänkuoreen koottuna, miten webhotellien tekninen puoli on järjestetty ja miten se vaikuttaa webhotellien tietoturvallisuuteen.

Millaista teknistä toteutusta webhotelleissa käytetään?

Webhotellien tekniikka vaihtelee melkoisesti riippuen palveluntarjoajasta ja webhotellin laadukkuudesta. Kaikista yksinkertaisimmat webhotellit käsittävät ainoastaan internet-verkkoyhteyden sekä palvelintietokoneen, kun taas laadukkaat palveluntarjoajat huolehtivat esimerkiksi sähkönsyötön varmistuksista, nauhanvarmistuksista ja kulunvalvonnasta. Laadukkaasta webhotellista löytyy myös palvelinten jäähdytysjärjestelmät ja siinä saattaa olla monia kytkimiä sekä reitittimiä. Nämä auttavat varmistamaan, että palvelin pysyy suorituskykyisenä kaikissa tilanteissa ja että webhotelli on suojattu palomuurilla julkisen verkon osalta.

Jokainen webhotelli käyttää omaa palvelinohjelmistooaan, kuten www-palvelinta tai sähköpostipalvelinta. Yleensä niihin on asennettu lisäksi SSH-palvelin eli SSHD. Tämä palvelin auttaa webhotellin komentotulkin käyttöä tietoturvallisella tavalla. Monet webhotellit tarjoavat asiakkailleen lisäksi hyödyllisiä verkkosovelluksia, kuten sähköpostin lukuohjelman tai oman keskustelupalstan. Asiakkaille saatetaan tarjota myös verkkokaupan käyttömahdollisuus tai erilaisia hallintasovelluksia. Verkkosovellukset toteutetaan ohjelmointikielillä, kuten Java tai Python tai CGI-rajapintaa käyttämällä.

Miten webhotellin tekniset ratkaisut vaikuttavat sen tietoturvaan?

Webhotellin palveluntarjoajan tietoturvan tulisi olla korkealla tasolla, jotta voitaisiin puhua laadukkaasta ja turvallisesta webhotellista. Palveluntarjoaja näkee nimittäin halutessaan kaiken webhotelliin talletetun tiedon. Webhotellien tarjoamista säädelläänkin monien lakien nojalla. Laki sähköisten henkilötietojen säilyttämisestä on erityisen tärkeä alaa säätelevä laki. Tästä huolimatta ei ole suositeltavaa säilyttää arkaluontoisia ja henkilökohtaisia tietoja webhotellissa.

Virtuaalipalvelimet ovat jaettuja palvelimia parempia tietoturvan osalta. Jos webhotelli käyttää jaettua palvelinta, tarkoittaa tämä sitä, että kaikki sen asiakkaat on sijoitettu samaan käyttöjärjestelmään, mistä aiheutuu erilaisia tietoturvaan liittyviä riskejä. Palveluntarjoajan ammattitaito onkin erittäin tärkeä seikka pyrittäessä tällaisten riskien ennaltaehkäisyyn ja torjumiseen.

Varmista siis etukäteen valitsemasi webhotellin palveluntarjoajan ammattitaito sekä kyky pitää arvokkaat tietosi salaisina. Käytä riittävästi aikaa erilaisten webhotellivaihtoehtojen vertailuun. Suhtaudu webhotellin turvallisuusnäkökohtiin vähintään yhtä huolellisesti kuin suhtautuisit hotellin turvallisuuteen lomamatkasi aikana, talletathan hotelliin tärkeitä tietojasi, joiden vuotaminen voi aiheuttaa ennennäkemättömiä vaikeuksia.