Pilvipalvelujen kehittyminen

Pilvilaskentapalvelut ovat olleet osa modernia tietotekniikkaa jo vuosia. Ne ovat mullistaneet miten yksityiset henkilöt sekä yritykset voivat tallentaa tietojansa. Pilvipalvelut ovat tuoneet myös valtavaa tuottoa yrityksille, jotka ovat kehittäneet niitä. Esimerkiksi Microsoft keräsi merkittävästi tuottoa pilvipalveluiden kasvun kautta, joka myös nosti yrityksen osakkeen arvoa. Tässä artikkelissa käsitellään pilvipalveluiden kehittymistä niiden alusta lähtien pilvipalveluiden nykyiseen hetkeen.

Pilvipalvelujen ensiaskeleet

Pilvipalvelujen konsepti pääsi ensimmäinen kerran julkisuuteen Amazon.com sivuston kautta, jossa termiä käytettiin yrityksen oman pilvipalvelun yhteydessä. Tämä oli ensimmäinen, laajemmin tunnettu pilvipalvelu, mutta konseptina pilvipalveluja on esitetty jo kymmeniä vuosia aikaisemmin. Ensimmäisen kerran pilvipalveluiden konsepti esiteltiin osana Internet esiastetta, Yhdysvaltain armeijan kehittämässä ARPANET-palvelussa vuonna 1977. Käsite oli teoreettisesti myös osana Yhdysvaltain tiedeyhteisön kehittämässä CSNET-palvelussa vuonna 1981. Pilvipalvelujen konsepti on siis ollut olemassa teoreettisella asteella jo hyvin varhaisessa tietokoneiden kehitysvaiheessa. Näitäkin varhaisempia viittauksia on olemassa ja IBM ehdotti käsitettä jo jossain muodossa tietokoneiden alkuaikoina, 1960-luvulla. Pilvipalvelujen nimi mainittiin jo silloin kuten se nykyisin tunnetaan ja sillä viitataan konseptiin jossa tieto on metaforisesti “pilvessä” useissa tietoverkoissa, eikä yhdessä tietyssä sijainnissa.

Pilvipalvelujen konseptointi jatkui 1990-luvulla jolloin Apple ja AT&T yritykset jatkoivat käsitteen kehittämistä. Tällöin pilvipalveluihin liitettiin Telescript ja PersonaLink teknologiat. 1990-luvulla jo varhaisia pilvipalveluiden esiasteita alettiin tarjota yrityskäytössä.

Pilvipalveluiden läpimurto

1990-luvulla pilvipalvelut pysyivät vielä lastenkengissä verrattuna siihen kuinka merkittäviä ne ovat nykyään. 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä pilvipalvelut tulivat jo konkreettisempaan käyttöön Amazonin verkkopalveluiden kautta vuonna 2006 ja kahden vuoden päästä Google, NASA ja OpenNebula seurasivat, tarjoamalla omia palveluitaan. 2010-luvulla pilvilaskentapalvelut nousivat kuitenkin huomattavasti merkittävämmälle tasolle. 2010 helmikuussa, Microsoft lanseerasi oman Microsoft Azure palvelun josta ilmoitettiin jo muutamia vuosia aikaisemmin. Lukuisat muutkin tekijät ovat olleet aktiivisia ja merkittävänä esimerkkinä voidaan mainita NASA ja Rackspace Hosting jotka yhdessä julkaisivat avoimen koodin OpenStack palvelun, jossa pilvilaskentaa pystyy hyödyntämään tavanomaisillakin tietokoneilla. Lisäksi IBM jatkoi oman palvelun kehittämistä ja suuryhtiö Oracle julkaisi oman pilvipalvelunsa. Viimeisen, suuri kehitysaskel oli Googlen julkaisema Google Compute Engine joka julkaistiin virallisesti vuonna 2013. Pilvilaskenta palvelut ovat siis olleet osa tietokoneiden historiaa jo pitkään ja tulevat jatkumaan todennäköisesti entistä tärkeämpinä tulevaisuudessa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *